مثل آینه

يادداشت هاي شخصي

کد نهایی قالب وبلاگ

<html> <head> <SCRIPT>  var DHTML = (document.getElementById || document.all || document.layers);  function ap_getObj(name)  {  if (document.getElementById)  {  return document.getElementById(name).style;  }  else if (document.all)  {  return document.all[name].style;  }  else if (document.layers)  {  return document.layers[name];  }  }  function ap_showWaitMessage(div,flag)  {  if (!DHTML) return;  var ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید
مرداد 91
4 پست
مهر 88
3 پست
خرداد 88
1 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
1 پست
مرداد 85
2 پست
تیر 85
1 پست
خرداد 85
1 پست
اسفند 84
2 پست
آذر 84
1 پست
شهریور 84
1 پست
تیر 84
1 پست
ماه_ناز
5 پست
مهناز
4 پست
سفر
1 پست
بازگشت
1 پست
پُل
1 پست
مثل_آینه
1 پست
آینه
1 پست
قشنگ
1 پست
دریا
1 پست
باور
1 پست
برکه
1 پست
قله_هیچ
1 پست