لحظه گذراست و خاطره، ماندنی حاضرم هر آنچه دارم بدهم اگر ، لحظه ماندنی بود و خاطره گذرا
زندگی

زندگی

زندگی گذشتن از رودی است خنک

زندگی زیباترین نغمه ای است که از روز ازل پرنده ها آرزوی خواندنش را دارند.

غافل از اینکه انسان خود این ترانه را سروده است.

زندگی تلخه شیرینه بده خوبه

با همه اینها هست و این مهم ترین چیزه

زندگی هست


نوشته شده در تاریخ دوشنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸٤
پيام هاي ديگران ()      لینک این مطلب