لحظه گذراست و خاطره، ماندنی حاضرم هر آنچه دارم بدهم اگر ، لحظه ماندنی بود و خاطره گذرا
 

چون صيد به دام تو به هر لحظه شکارم ای طرفه نگارم   وز دوری صياد دگر تاب ندارم  رفته ست قرارم  چون آهوی گمگشته بهر گوشه روانم  تا دام در آغوش نگيرم نگرانم


نوشته شده در تاریخ جمعه ۱٩ اسفند ۱۳۸٤
پيام هاي ديگران ()      لینک این مطلب